Fluids

Fem el disseny i instal·lació del servei de distribució de fluids i, en particular, de l’aigua, en diversos materials com ara polietilè electrosoldat, polipropilè amb termofusió, acer inoxidable premsat, tub multicapa, coure o ferro roscat o ranurat.

Fem el disseny i instal·lació del servei de distribució de fluids i, en particular, de l’aigua, en diversos materials com ara polietilè...

L’Administració obliga a determinades instaŀlacions a disposar de sistemes de protecció contra incendis. Per aquest motiu, posem a la seva...

Tots els seus equips i instaŀlacions han de funcionar a ple rendiment per obtenir-ne la màxima productivitat. Per aquest motiu coŀlaborem...