Climatització

Els sistemes de climatització són diversos, tot i que destaquen les aplicacions amb sistemes VRF (cabal variable de refrigerant) i el terra radiant, ja sigui en calefacció i/o refrigeració. Aquest últim es pot combinar, a la vegada, amb energies renovables. Tenim recursos i experiència per escometre instaŀlacions i manteniment de gran envergadura i responsabilitat com són les d’àmbit hospitalari i hoteler.

Les avaries de clima sovint afecten diverses àrees (elèctrica, frigorífica, hidràulica…). Comptem amb professionals polivalents i estem preparats per solucionar les diferents vessants d’un mateix problema sense que vostè hagi de canviar d’interlocutor.

Un sistema amb un bon manteniment no només estalvia problemes sinó que li proporciona una important reducció del consum.

La seva empresa necessita reduir els costos de manteniment correctiu i els derivats de l’aturada i desmuntatge de maquinària. El manteniment...

Tots els seus equips i instaŀlacions han de funcionar a ple rendiment per obtenir-ne la màxima productivitat. Per aquest motiu coŀlaborem...

Els sistemes de climatització són diversos, tot i que destaquen les aplicacions amb sistemes VRF (cabal variable de refrigerant) i el terra...