Política de Qualitat i Medi Ambient

Electricitat Verdú, SA (EVSA) és una empresa especialitzada en INSTAL·LACIONS, MANTENIMENT I INGENIERIA. Des de la seva fundació el 1959 ha tingut sempre una política d'innovació tecnològica tenint com a finalitat satisfer les necessitats de les parts interessades, vetllar per la seguretat dels seus treballadors i prevenir la contaminació ambiental de les seves activitats, productes i serveis.Per assolir aquest plantejament Electricitat Verdú, SA adquireix els següents compromisos:• Complir amb les disposicions legals i reglamentàries relacionades amb els productes i l'activitat de l'empresa.
• Proporcionar a tot el personal, el nivell de formació i aprenentatge necessari per al desenvolupament de les seves activitats relacionades amb la qualitat del producte i servei, i la gestió mediambiental de l'activitat per tal de minimitzar impactes.
• Disposar dels sistemes i de l'organització necessària per a l'assoliment de la qualitat exigida i la protecció del medi ambient, a través de l'enfocament basat en els processos, el cicle de vida i la prevenció de la contaminació.
• Controlar els productes en les diferents etapes del procés de prestació de servei, amb la finalitat de detectar les no conformitats abans del lliurament del producte al client, i poder prendre accions per a la seva resolució.
• Assegurar les condicions idònies de seguretat i salut laboral per a tot el personal de l'organització.
• Establir sistemes de millora contínua, a través de l'anàlisi de les dades, amb la finalitat de prevenir les no conformitats i complir i superar els objectius i metes adoptats.
• Desenvolupar els processos i eines que permetin fomentar la participació del personal en la millora del sistema de gestió implantat, així com disposar d'una comunicació fluïda i transparent de totes les parts interessades, tant internes com externes.A Martorell, el 17 de Gener de 2018

Fem el disseny i instal·lació del servei de distribució de fluids i, en particular, de l’aigua, en diversos materials com ara polietilè...

Ens responsabilitzem de tots els tràmits necessaris per legalitzar la seva instal·lació, fent tot el procés de principi a fi. Només haurà de...

La seva empresa necessita reduir els costos de manteniment correctiu i els derivats de l’aturada i desmuntatge de maquinària. El manteniment...