Som instal·ladors però oferim
un ampli ventall de serveis d'enginyeria.
Electricitat Industrial Realitzem projectes d'electrificacións, tant en baixa tensió com en el sector terciari i dispossem d'un departament específic per al disseny i montatge d'armaris de distribució elèctrica.

Li assessorem tècnicament i li oferim propostes en àmbits tant diferents com sistemes d'enllumenat eficients, xarxes de canalitzacions de cablejat, distribució de la potència i previsions d'ampliacions, entre d'altres.
Automatització i instrumentació Tots els equips i instal·lacions han de funcionar a ple rendiment per a obtenir-ne la màxima productivitat. Per aquest motiu col·laborem estretament amb vosté en el procesos de millora contínua.

Dispossem d'un equip humà amb una llarga experiència en l'aplicació de l'enginyeria de procesos per a implementar solucions en el camp de l'automatització industrial. Portem a terme des de l'anàlisi funcional de l'operativa del procés, fins a la programació dels sistemes de control, passant per la construcció dels armaris d'automatització i control, selecció i definició dels elements de camp, així com les instal·lacions pneumàtiques necessaries per al seu accionament.
Xarxes de comunicació Dispossem dels serveis d'enginyeria i la capacitat executiva per a la realització d'instal·lacions de cablejat estructural, entre coure i fibra òptica, busos industrial i armaris de comunicacions.

Tenim equips de connectorització de fibra òptica per fosa i tecnologia d'alineació de nucli, així com eines homologades per a la verificació i certificació de les xarxes. En cas de fibra òptica dispossem dispossem d'un OTDR que ens permet fer certificacions de nivell 2.
Climatització Els sistemes de climatització són diversos, tot i que destaquen les instal·lacions amb sistemes VFR (cabal variable de refrigerant) i el terra radiant, ja sigui en calefacció i/o refregeració. Aquest últim es pot combinar, a la vegada, amb energíes renovables. Tenim recursos i experiència per escometre instal·lacions i manteniment de gran envergadura i responsabilitat com són les de l'àmbit hospitalari i hoteler.

Les averies de clima sovint afecten diverses àrees (elèctrica, frigorífica, aigua ...). Comptem amb professionals polivalents i estem preparats per solucionar les diferents vessants d'un mateix problema sense que vosté hagi de canviar d'interlocutor.

Un sistema amb un bon manteniment no només estalvia problemes sinó que li proporciona una important reducció del consum.
... També oferim el disseny i instal·lació de sistemes de distribució de fluids, així com, sistemes contra incendis.
On estem Mercadal, 34 Baixos
08760 Martorell (Barcelona)
T. 93 775 52 13
E. info@evsa.org
www.evsa.org
©2020 EVSA - Enginyería d'Instal·lacions