Ens presentem

HISTÒRIA
Electricitat Verdú. S.A., EVSA, és una empresa amb més de 50 anys d’història. Va néixer el 1959 amb voluntat de donar servei a la indústria emergent de la zona. Va treballar en projectes tan emblemàtics com el muntatge elèctric dels peatges de l’A2 i fent instaŀlacions i manteniment per a les primeres multinacionals implantades a la zona. L’electricitat i l’aigua eren el seus àmbits d’actuació.

AVUI
Ara fa deu anys es va produir el relleu generacional a EVSA tot començant una nova etapa de creixement. Des d’aleshores, EVSA s’ha obert a altres àrees d’activitat com ara els serveis d’enginyeria, l’automatització i la instrumentació però també la climatització, les xarxes de comunicació, el manteniment preventiu i els projectes industrials. Comptem amb un equip de tècnics especialitzats i pluridisciplinars. A més de donar servei a la indústria, l’oferim també al sector terciari (hospitals, hotels...) i al sector residencial d’alt nivell. Al llarg de la nostra trajectòria hem treballat per a més de 1.200 empreses.

Missió
Totes les nostres actuacions estan orientades a la reducció de costos, estalvi i millora de processos dels nostres clients. A EVSA volem ajudar a la nostra gent a assolir les seves expectatives i volem aportar beneficis a l’entorn social de la zona.

Visió
Vam començar fa 50 anys, ens hem preparat i seguim creixent per tal que el futur ens porti a continuar coŀlaborant amb els nostres clients adequant-nos a les seves necessitats i creant conjuntament valor afegit per als seus negocis. Volem evolucionar constantment i oferir un millor servei, adequat i adaptat al progrés i a la innovació. I volem ser també una empresa amb un equip humà valorat de manera professional i personal.

Els nostres valors
 • Fem instaŀlacions i manteniment de qualitat amb valor d’enginyeria
 • Oferim un ampli ventall de serveis globals amb interlocutor únic
 • Tenim més de 50 anys d’experiència
 • Comptem amb un equip intern de professionals especialitzats i polivalents
 • Disposem de maquinària i equips amb la tecnologia més avançada
 • Tenim recursos humans i materials per detectar i resoldre els seus problemes de manera ràpida i efectiva
 • Els programes de formació permanent i actualització de coneixements en noves tecnologies formen part de la nostra filosofia
 • L’Administració obliga a determinades instaŀlacions a disposar de sistemes de protecció contra incendis. Per aquest motiu, posem a la seva...

  Fem projectes d’electrificació en baixa tensió tant en la indústria com en el sector terciari i disposem d’un departament específic...

  Tots els seus equips i instaŀlacions han de funcionar a ple rendiment per obtenir-ne la màxima productivitat. Per aquest motiu coŀlaborem...