Ens presentem

HISTÒRIA
Electricitat Verdú. S.A., EVSA, és una empresa amb més de 50 anys d’història. Va néixer el 1959 amb voluntat de donar servei a la indústria emergent de la zona. Va treballar en projectes tan emblemàtics com el muntatge elèctric dels peatges de l’A2 i fent instaŀlacions i manteniment per a les primeres multinacionals implantades a la zona. L’electricitat i l’aigua eren el seus àmbits d’actuació.

AVUI
Ara fa deu anys es va produir el relleu generacional a EVSA tot començant una nova etapa de creixement. Des d’aleshores, EVSA s’ha obert a altres àrees d’activitat com ara els serveis d’enginyeria, l’automatització i la instrumentació però també la climatització, les xarxes de comunicació, el manteniment preventiu i els projectes industrials. Comptem amb un equip de tècnics especialitzats i pluridisciplinars. A més de donar servei a la indústria, l’oferim també al sector terciari (hospitals, hotels...) i al sector residencial d’alt nivell. Al llarg de la nostra trajectòria hem treballat per a més de 1.200 empreses.

Missió
Totes les nostres actuacions estan orientades a la reducció de costos, estalvi i millora de processos dels nostres clients. A EVSA volem ajudar a la nostra gent a assolir les seves expectatives i volem aportar beneficis a l’entorn social de la zona.

Visió
Vam començar fa 50 anys, ens hem preparat i seguim creixent per tal que el futur ens porti a continuar coŀlaborant amb els nostres clients adequant-nos a les seves necessitats i creant conjuntament valor afegit per als seus negocis. Volem evolucionar constantment i oferir un millor servei, adequat i adaptat al progrés i a la innovació. I volem ser també una empresa amb un equip humà valorat de manera professional i personal.

Els nostres valors
 • Fem instaŀlacions i manteniment de qualitat amb valor d’enginyeria
 • Oferim un ampli ventall de serveis globals amb interlocutor únic
 • Tenim més de 50 anys d’experiència
 • Comptem amb un equip intern de professionals especialitzats i polivalents
 • Disposem de maquinària i equips amb la tecnologia més avançada
 • Tenim recursos humans i materials per detectar i resoldre els seus problemes de manera ràpida i efectiva
 • Els programes de formació permanent i actualització de coneixements en noves tecnologies formen part de la nostra filosofia
 • Disposem dels serveis d’enginyeria i la capacitat executiva per a la realització d’instaŀlacions de cablejat estructurat, en coure i fibra...

  El més important és que les seves instaŀlacions no s’aturin i, per tant, la nostra prioritat és respondre amb la màxima celeritat davant de...

  La seva empresa necessita reduir els costos de manteniment correctiu i els derivats de l’aturada i desmuntatge de maquinària. El manteniment...