Ens presentem

HISTÒRIA
Electricitat Verdú. S.A., EVSA, és una empresa amb més de 50 anys d’història. Va néixer el 1959 amb voluntat de donar servei a la indústria emergent de la zona. Va treballar en projectes tan emblemàtics com el muntatge elèctric dels peatges de l’A2 i fent instaŀlacions i manteniment per a les primeres multinacionals implantades a la zona. L’electricitat i l’aigua eren el seus àmbits d’actuació.

AVUI
Ara fa deu anys es va produir el relleu generacional a EVSA tot començant una nova etapa de creixement. Des d’aleshores, EVSA s’ha obert a altres àrees d’activitat com ara els serveis d’enginyeria, l’automatització i la instrumentació però també la climatització, les xarxes de comunicació, el manteniment preventiu i els projectes industrials. Comptem amb un equip de tècnics especialitzats i pluridisciplinars. A més de donar servei a la indústria, l’oferim també al sector terciari (hospitals, hotels...) i al sector residencial d’alt nivell. Al llarg de la nostra trajectòria hem treballat per a més de 1.200 empreses.

Missió
Totes les nostres actuacions estan orientades a la reducció de costos, estalvi i millora de processos dels nostres clients. A EVSA volem ajudar a la nostra gent a assolir les seves expectatives i volem aportar beneficis a l’entorn social de la zona.

Visió
Vam començar fa 50 anys, ens hem preparat i seguim creixent per tal que el futur ens porti a continuar coŀlaborant amb els nostres clients adequant-nos a les seves necessitats i creant conjuntament valor afegit per als seus negocis. Volem evolucionar constantment i oferir un millor servei, adequat i adaptat al progrés i a la innovació. I volem ser també una empresa amb un equip humà valorat de manera professional i personal.

Els nostres valors
 • Fem instaŀlacions i manteniment de qualitat amb valor d’enginyeria
 • Oferim un ampli ventall de serveis globals amb interlocutor únic
 • Tenim més de 50 anys d’experiència
 • Comptem amb un equip intern de professionals especialitzats i polivalents
 • Disposem de maquinària i equips amb la tecnologia més avançada
 • Tenim recursos humans i materials per detectar i resoldre els seus problemes de manera ràpida i efectiva
 • Els programes de formació permanent i actualització de coneixements en noves tecnologies formen part de la nostra filosofia
 • Ens responsabilitzem de tots els tràmits necessaris per legalitzar la seva instal·lació, fent tot el procés de principi a fi. Només haurà de...

  Disposem dels serveis d’enginyeria i la capacitat executiva per a la realització d’instaŀlacions de cablejat estructurat, en coure i fibra...

  La seva empresa necessita reduir els costos de manteniment correctiu i els derivats de l’aturada i desmuntatge de maquinària. El manteniment...